Contact Over Ons Zoek&vind Hoe werkt het?

Gebruikersovereenkomst

 

•1. De overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen gebruiker en de webcam-coach. Expert Match is geen partij bij deze overeenkomst.

•2. De webcam-coaches zijn niet in dienst bij Expert Match. Expert Match is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door de webcam-coach geleverde dienstverlening.

•3. Eventuele klachten over de dienstverlening door de webcam-coach kunnen worden ingediend bij Expert Match, waarna de betreffende klacht conform het klachtenreglement (zie rechtsonder) in behandeling zal worden genomen. Gegrondverklaring van de klacht kan nimmer leiden tot aansprakelijkheid van Expert Match.

•4. Expert Match zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen haar website op ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en deze met redelijke middelen te beveiligen. Expert Match garandeert echter niet dat de website zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten worden verbeterd. Expert Match is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor eventuele schade die gebruiker mocht lijden.

 >
Vind uw professional

Vind uw professional

Met behulp van deze zoekfunctie vindt u de juiste professional op basis van 3 zoekcriteria.

Verder